ไทย
97% translated

พายุหิมะ (น้ำแข็ง Move)

พายุหิมะ

น้ำแข็ง move

Damage

Base damage
130
DPS
41.9
EPS*
-32.3

PVP Damage

Base damage
140
DPS
45.2
EPS
-24.2

About

Stats

Move duration 3100 ms
Damage window 1500 - 2900 ms
Energy -100

IV

calc