ไทย
96% translated

ฟอง (น้ำ Move)

ฟอง

น้ำ move

IV

calc