ไทย
96% translated

โต้คลื่น (น้ำ Move)

โต้คลื่น

น้ำ move

Damage

Base damage
65
DPS
38.2
EPS*
-29.4

PVP Damage

Base damage
65
DPS
38.2
EPS
-23.5

About

Stats

Move duration 1700 ms
Damage window 1400 - 1600 ms
Energy -50

IV

calc