ไทย
94% translated

เวเธอร์บอล (น้ำ Move)

เวเธอร์บอล

น้ำ move

About

Stats

Move duration 1600 ms
Damage window 1350 - 1600 ms
Energy -33

IV

calc