ไทย
94% translated

ทิ้งตัวทับ (ปกติ Move)

ทิ้งตัวทับ

ปกติ move

About

Stats

Move duration 1900 ms
Damage window 1200 - 1700 ms
Energy -33

IV

calc