ไทย
97% translated

เบโรรินกา (Pokémon GO)

เบโรรินกา Pokemon GO

เบโรรินกา

#108 (คันโต)

Pokémon type

ปกติ
Vulnerable to…
ตอสู deals 160% damage.
Resistant to…
ผี deals 39% damage.

เบโรรินกา Raid Guide

เบโรรินกา has previously been Raid Boss in Tier 2 and Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

เบโรรินกา - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เบโรรินกา, which has the following appearance:

About

"เมื่อเบโรรินกาพบเจอสิ่งใหม ๆ มันจะไมมีทางพลาดที่จะเลียดูสักครั้ง เปนเพราะวามันจดจำสิ่งตาง ๆ จากผิวสัมผัสและรสชาติ มันคอนขางจะหลีกเลี่ยงของที่มีรสเปรี้ยว"

All counter Pokémon

Most vulnerable to เบโรรินกา

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc