ไทย
97% translated

ยารุคิโมโนะ (Pokémon GO)

ยารุคิโมโนะ Pokemon GO

ยารุคิโมโนะ

#288 (โฮเอ็น)

Pokémon type

ปกติ
Vulnerable to…
ตอสู deals 160% damage.
Resistant to…
ผี deals 39% damage.

Standard game images

ยารุคิโมโนะ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ยารุคิโมโนะ, which has the following appearance:

About

"ยารุคิโมโนะมักจะยุกยิกและกระวนกระวายพรอมที่จะอาละวาดอยูเสมอ มันทนไมไดกับการนั่งนิ่งๆ แมแตนาทีเดียว ระดับความเครียดของมันจะเพิ่มขึ้นหากไมไดเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา"

All counter Pokémon

Most vulnerable to ยารุคิโมโนะ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc