ไทย
96% translated

ผ่าอิฐ (ต่อสู้ Move)

ผ่าอิฐ

ต่อสู้ move

IV

calc