ไทย
96% translated

ลัสเตอร์แคนนอน (โลหะ Move)

ลัสเตอร์แคนนอน

โลหะ move

IV

calc