ไทย
97% translated

ปนใหญพลังน้ำ (น้ำ Move)

ปนใหญพลังน้ำ

น้ำ move

Damage

Base damage
90
DPS
47.4
EPS*
-26.3

PVP Damage

Base damage
80
DPS
42.1
EPS
-21.1

About

Stats

Move duration 1900 ms
Damage window 500 - 1600 ms
Energy -50

IV

calc