ไทย
97% translated

พุงหัวจรวด (ปกติ Move)

พุงหัวจรวด

ปกติ move

Damage

Base damage
130
DPS
41.9
EPS*
-32.3

PVP Damage

Base damage
130
DPS
41.9
EPS
-24.2

About

Stats

Move duration 3100 ms
Damage window 1800 - 2300 ms
Energy -100

IV

calc