ไทย
96% translated

เขี้ยวพิษ (พิษ Move)

เขี้ยวพิษ

พิษ move

IV

calc