ไทย
94% translated

สลัดจ์เวฟ (พิษ Move)

สลัดจ์เวฟ

พิษ move

IV

calc