ไทย
97% translated

พลังปฐพี (ดิน Move)

พลังปฐพี

ดิน move

IV

calc