ไทย
96% translated

เพลิปเปอร์ (Pokémon GO)

เพลิปเปอร์ Pokemon GO

เพลิปเปอร์

#279 (โฮเอ็น)

เพลิปเปอร์ Raid Guide

เพลิปเปอร์ has previously been Raid Boss in Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

เพลิปเปอร์ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เพลิปเปอร์, which has the following appearance:

About

"เพลิปเปอร์เป็นผู้ขนส่งทางอากาศ โดยใส่โปเกมอนตัวเล็ก ๆ และไข่ไว้ในจะงอยปากที่ใหญ่โตของมัน โปเกมอนตัวนี้มักสร้างรังอยู่บนหน้าผาสูงชันที่หันหน้าไปทางทะเล"

All counter Pokémon

Most vulnerable to เพลิปเปอร์

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc