ไทย
97% translated

คิวเรม (Pokémon GO)

คิวเรม Pokemon GO

คิวเรม

#646 (อิชชู)

Evolution

คิวเรม currently has no evolutions in Pokémon GO.

คิวเรม Raid Guide

คิวเรม has previously been Raid Boss in Tier 5 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

คิวเรม - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny คิวเรม, which has the following appearance:

About

"มันสรางพลังงานความเย็นที่ทรงพลังภายในตัวของมัน แตรางกายของมันจะกลายเปนน้ำแข็งหากพลังงานเล็ดลอดออกมา"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ลมหายใจมังกร 6 8 14.4
  ปกเหล็ก 11 7.5 13.8
Main move Damage EPS DPS
  พายุหิมะ 130 -32.3 50.3
  ดรากอนคลอว 50 -19.4 35.3
  หมูดาวตก 150 -27.8 50
  โลกเยือกแข็ง Elite TM 160 -40 76.8
  สายลมเยือกแข็ง Legacy 60 -10 21.8

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to คิวเรม

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc