ไทย
94% translated

บาคูดา (Pokémon GO)

บาคูดา Pokemon GO

บาคูดา

#323 (โฮเอ็น)

Evolution

There are currently a total of 2 Pokémon in the ดอนเมล family. บาคูดา evolves from ดอนเมล which costs 50 Candy.

บาคูดา Raid Guide

บาคูดา is currently a Boss in Tier 3 Raids and has 15,409 CP.

Defeating บาคูดา in a Tier 3 Raid requires around 2-3 players, and will become easier the more players you have. It is possible to solo this raid if you are level 35+ and have a very good set of counter Pokémon.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny บาคูดา, which has the following appearance:

About

"บาคูดามีภูเขาไฟอยู่ภายในร่างกาย แมกมาที่ร้อนถึง 18,000 องศาฟาเรนไฮต์ไหลเวียนภายในร่างกายของมัน บางครั้งโหนกที่อยู่ด้านหลังของมันก็ปะทุขึ้นมาทำให้แมกมาที่ร้อนจัดไหลออกมา"

All counter Pokémon

Most vulnerable to บาคูดา

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc