ไทย
94% translated

บาคูดา (Pokémon GO)

บาคูดา Pokemon GO

บาคูดา

#323 (โฮเอ็น)

Evolution

There are currently a total of 2 Pokémon in the ดอนเมล family. บาคูดา evolves from ดอนเมล which costs 50 Candy.

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny บาคูดา, which has the following appearance:

About

"บาคูดามีภูเขาไฟอยู่ภายในร่างกาย แมกมาที่ร้อนถึง 18,000 องศาฟาเรนไฮต์ไหลเวียนภายในร่างกายของมัน บางครั้งโหนกที่อยู่ด้านหลังของมันก็ปะทุขึ้นมาทำให้แมกมาที่ร้อนจัดไหลออกมา"

All counter Pokémon

Most vulnerable to บาคูดา

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc