ไทย
97% translated

เดนทูลา (Pokémon GO)

เดนทูลา Pokemon GO

เดนทูลา

#596 (อิชชู)

Evolution

There are currently a total of 2 Pokémon in the บาชูรุ family. เดนทูลา evolves from บาชูรุ which costs 50 Candy.

Standard game images

เดนทูลา - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เดนทูลา, which has the following appearance:

About

"หากถูกโจมตีพวกมันจะสรางกำแพงไฟฟาขึ้นมาดวยการพนดายที่มีประจุไฟฟาออกมาจำนวนมาก"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ตัดตอเนื่อง 3 15 9
  โวลตเชนจ 14 13.1 10.5
  ชารจบีม Legacy 8 13.6 8.7
Main move Damage EPS DPS
  เสียงฮัมของแมลง 100 -13.5 32.4
  ครอสพอยซัน 40 -22 26.7
  เอนเนอรจี้บอล 90 -12.8 23.1
  ปลอยกระแสไฟฟา 65 -13.2 31.2
  กระโจนใส 55 -11.4 22.8
  ฟาผา Legacy 100 -41.7 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to เดนทูลา

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc