ไทย
96% translated

ฮาซึโบ (Pokémon GO)

ฮาซึโบ Pokemon GO

ฮาซึโบ

#270 (โฮเอ็น)

ฮาซึโบ Raid Guide

ฮาซึโบ has previously been Raid Boss in Tier 1 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

ฮาซึโบ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ฮาซึโบ, which has the following appearance:

About

"ฮาซึโบอาศัยอยู่ในบ่อน้ำและทะเลสาบโดยลอยตัวอยู่บนผิวน้ำ มันจะอ่อนแอถ้าใบไม้กว้างบนหัวของมันตาย ในบางโอกาสที่พบเห็นได้ยากพวกมันเดินทางบนบกเพื่อค้นหาแหล่งน้ำสะอาด"

All counter Pokémon

Most vulnerable to ฮาซึโบ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc