ไทย
96% translated

ชิรีน (Pokémon GO)

ชิรีน Pokemon GO

ชิรีน

#358 (โฮเอ็น)

Evolution

There are currently a total of 2 Pokémon in the ชิรีน family. ชิรีน evolves from ลีชาน which costs 50 Candy.

Standard game images

ชิรีน - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ชิรีน, which has the following appearance:

About

"ชิรินส่งเสียงร้องสะท้อนอยู่ในร่างกายที่กลวงของมัน เมื่อโปเกมอนตัวนี้โกรธเสียงร้องของมันจะก่อให้เกิดคลื่นอัลตราโซนิกที่มีพลังในการจัดการได้แม้ศัตรูที่บินอยู่"

All counter Pokémon

Most vulnerable to ชิรีน

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc