ไทย
97% translated

กรดละลาย (พิษ Move)

กรดละลาย

พิษ move

IV

calc