ไทย
94% translated

กราสมิกเซอร์ (หญ้า Move)

กราสมิกเซอร์

หญ้า move

About

Stats

Move duration 3100 ms
Damage window 2000 - 2600 ms
Energy -33

IV

calc