ไทย
97% translated

พิคาชู - Vs 2019 (Pokémon GO)

พิคาชู Pokemon GO

พิคาชู - Vs 2019

#25 (คันโต)

Evolution

พิคาชู (Vs 2019) currently has no evolutions in Pokémon GO.

Standard game images

พิคาชู - Vs 2019 - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny พิคาชู - Vs 2019, which has the following appearance:

About

"เมื่อพิคาชูพบกับสิ่งใหม ๆ มันมักจะช็อตไฟฟาเขาใส หากคุณบังเอิญเจอผลไมที่ไหมเกรียม แสดงวามันอาจจะกะความแรงของพลังไฟฟาพลาดไป"

All counter Pokémon

Most vulnerable to พิคาชู - Vs 2019

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc