ไทย
94% translated

Mega สเปียร์ (Pokémon GO)

สเปียร์ Pokemon GO

Mega สเปียร์

#15 (คันโต)

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny Mega สเปียร์, which has the following appearance:

About

"สเปียร์นั้นหวงแหนอาณาเขตเป็นอย่างมาก เพื่อความปลอดภัยจึงไม่ควรเข้าใกล้รังของมัน หากทำให้มันโกรธจะถูกโจมตีโดยฝูงของมัน"

All moves

All counter Pokémon

Comments

IV

calc