ไทย
97% translated

ดริลไลนเนอร (ดิน Move)

ดริลไลนเนอร

ดิน move

Damage

Base damage
80
DPS
28.6
EPS*
-17.9

PVP Damage

Base damage
80
DPS
28.6
EPS
-16.1

About

Stats

Move duration 2800 ms
Damage window 1700 - 2600 ms
Energy -50

IV

calc