ไทย
97% translated

คมมีดบูมเมอแรง (บิน Move)

คมมีดบูมเมอแรง

บิน move

Damage

Base damage
55
DPS
22.9
EPS*
-13.8

PVP Damage

Base damage
55
DPS
22.9
EPS
-18.8

About

Stats

Move duration 2400 ms
Damage window 1900 - 2200 ms
Energy -33

IV

calc