ไทย
94% translated

คมมีดบูมเมอแรง (บิน Move)

คมมีดบูมเมอแรง

บิน move

About

Stats

Move duration 2400 ms
Damage window 1900 - 2200 ms
Energy -33

IV

calc