ไทย
93% translated

เหล็กในปลิดชีพ (แมลง Move)

เหล็กในปลิดชีพ

แมลง move

About

Stats

Move duration 2200 ms
Damage window 1800 - 2000 ms
Energy -33

IV

calc