ไทย
97% translated

ซิสเซอรครอส (แมลง Move)

ซิสเซอรครอส

แมลง move

Damage

Base damage
45
DPS
28.1
EPS*
-20.6

PVP Damage

Base damage
45
DPS
28.1
EPS
-21.9

About

Stats

Move duration 1600 ms
Damage window 1200 - 1400 ms
Energy -33

IV

calc