ไทย
97% translated

อารมณเดือดพลาน (มังกร Move)

อารมณเดือดพลาน

มังกร move

Damage

Base damage
110
DPS
28.2
EPS*
-12.8

PVP Damage

Base damage
110
DPS
28.2
EPS
-15.4

About

Stats

Move duration 3900 ms
Damage window 2500 - 3700 ms
Energy -50

IV

calc