ไทย
96% translated

พลังสุดขีด (ต่อสู้ Move)

พลังสุดขีด

ต่อสู้ move

IV

calc