ไทย
96% translated

เฮฟวีบอมเบอร์ (โลหะ Move)

เฮฟวีบอมเบอร์

โลหะ move

IV

calc