ไทย
97% translated

ระเบิดเมล็ดพืช (หญา Move)

ระเบิดเมล็ดพืช

หญา move

Damage

Base damage
55
DPS
26.2
EPS*
-15.7

PVP Damage

Base damage
55
DPS
26.2
EPS
-19

About

Stats

Move duration 2100 ms
Damage window 1200 - 1900 ms
Energy -33

IV

calc