ไทย
97% translated

เซเลบี (Pokémon GO)

เซเลบี Pokemon GO

เซเลบี

#251 (โจโตะ)

Pokémon type

พลังจิต
หญา
Vulnerable to…
แมลง deals 256% damage.
บิน deals 160% damage.
พิษ deals 160% damage.
ผี deals 160% damage.
ไฟ deals 160% damage.
น้ำแข็ง deals 160% damage.
ความมืด deals 160% damage.
Resistant to…
ตอสู deals 63% damage.
ดิน deals 63% damage.
น้ำ deals 63% damage.
หญา deals 63% damage.
ไฟฟา deals 63% damage.
พลังจิต deals 63% damage.

Evolution

เซเลบี currently has no evolutions in Pokémon GO.

Standard game images

เซเลบี - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เซเลบี, which has the following appearance:

About

"โปเกมอนนี้มาจากอนาคตโดยการขามเวลา เปนที่เชื่อกันวาตราบใดที่เซเลบีปรากฏตัวแสดงวามีอนาคตที่สดใสและเปลงประกายรอเราอยู"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  จิตตานุภาพ 20 9.4 15
  ชารจบีม 8 13.6 7.3
  เมจิคัลลีฟ Elite TM 16 11.4 13.7
Main move Damage EPS DPS
  แสงมฤตยู 150 -26.3 39.5
  เมจิคัลไชน 100 -14.3 28.6
  ไซโคคิเนซิส 90 -17.9 38.6
  ระเบิดเมล็ดพืช 55 -15.7 31.4
  ลีฟสตอรม 130 -40 62.4

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to เซเลบี

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc