ไทย
97% translated

ดิวรัลดอน (Pokémon GO)

ดิวรัลดอน Pokemon GO

ดิวรัลดอน

#884 (กาลาร)

Evolution

ดิวรัลดอน currently has no evolutions in Pokémon GO.

Standard game images

About

"รางโลหะที่ขัดมัน เบาแตแข็งแกรง แตมีจุดออนตรง ขึ้นสนิมงาย"

All counter Pokémon

Most vulnerable to ดิวรัลดอน

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc