ไทย
94% translated

พลังโบราณ (หิน Move)

พลังโบราณ

หิน move

IV

calc