ไทย
97% translated

พลังโบราณ (หิน Move)

พลังโบราณ

หิน move

Damage

Base damage
70
DPS
20
EPS*
-9.4

PVP Damage

Base damage
60
DPS
17.1
EPS
-12.9

About

Stats

Move duration 3500 ms
Damage window 2850 - 3100 ms
Energy -33

IV

calc