ไทย
96% translated

เนทิโอ (Pokémon GO)

เนทิโอ Pokemon GO

เนทิโอ

#178 (โจโตะ)

Evolution

There are currently a total of 2 Pokémon in the เนที family. เนทิโอ evolves from เนที which costs 50 Candy.

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny เนทิโอ, which has the following appearance:

About

"เนทิโอยืนนิ่งไม่ขยับอยู่ในที่เดิมตลอดทั้งวัน เชื่อกันว่ามันสามารถทำเช่นนั้นได้โดยไม่หวาดกลัวสิ่งใดเพราะมันสามารถมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้"

All counter Pokémon

Most vulnerable to เนทิโอ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc