ไทย
96% translated

โดโดริโอ (Pokémon GO)

โดโดริโอ Pokemon GO

โดโดริโอ

#85 (คันโต)

Evolution

There are currently a total of 2 Pokémon in the โดโด family. โดโดริโอ evolves from โดโด which costs 50 Candy.

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny โดโดริโอ, which has the following appearance:

About

"ต้องระวังหากเห็นว่าหัวทั้งสามของโดโดริโอกำลังมองไปคนละทาง แสดงว่ามันกำลังป้องกันตัวอยู่ อย่าเข้าไปใกล้ในขณะที่มันกำลังระมัดระวังตัว อาจจะถูกมันจิกได้"

All counter Pokémon

Most vulnerable to โดโดริโอ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc