ไทย
97% translated

บารกเอาต (ความมืด Move)

บารกเอาต

ความมืด move

Damage

Base damage
12
DPS
10.9
EPS*
12.7

PVP Damage

Base damage
5
DPS
4.5
EPS
11.8

About

Stats

Move duration 1100 ms
Damage window 850 - 1050 ms
Energy 14

IV

calc