ไทย
96% translated

เมทัลคลอว์ (โลหะ Move)

เมทัลคลอว์

โลหะ move

IV

calc