ไทย
97% translated

เมทัลคลอว (โลหะ Move)

เมทัลคลอว

โลหะ move

Damage

Base damage
8
DPS
11.4
EPS*
10

PVP Damage

Base damage
5
DPS
7.1
EPS
8.6

About

Stats

Move duration 700 ms
Damage window 430 - 630 ms
Energy 7

IV

calc