ไทย
96% translated

เหยียบแบน (ปกติ Move)

เหยียบแบน

ปกติ move

IV

calc