ไทย
97% translated

โจมตีแบบไมคาดคิด (ความมืด Move)

โจมตีแบบไมคาดคิด

ความมืด move

Damage

Base damage
7
DPS
10
EPS*
11.4

PVP Damage

Base damage
5
DPS
7.1
EPS
10

About

Stats

Move duration 700 ms
Damage window 300 - 700 ms
Energy 8

IV

calc