ไทย
96% translated

โจมตีแบบไม่คาดคิด (ความมืด Move)

โจมตีแบบไม่คาดคิด

ความมืด move

IV

calc