ไทย
97% translated

คลื่นชั่วราย (ความมืด Move)

คลื่นชั่วราย

ความมืด move

Damage

Base damage
80
DPS
26.7
EPS*
-16.7

PVP Damage

Base damage
80
DPS
26.7
EPS
-16.7

About

Stats

Move duration 3000 ms
Damage window 1400 - 2300 ms
Energy -50

IV

calc