ไทย
96% translated

บูลเล็ทพันช์ (โลหะ Move)

บูลเล็ทพันช์

โลหะ move

Damage

Base damage
9
DPS
10
EPS*
11.1

PVP Damage

Base damage
6
DPS
6.7
EPS
7.8

About

Stats

Move duration 900 ms
Damage window 300 - 900 ms
Energy 10

IV

calc