ไทย
97% translated

เขี้ยวน้ำแข็ง (น้ำแข็ง Move)

เขี้ยวน้ำแข็ง

น้ำแข็ง move

IV

calc