ไทย
94% translated

เขี้ยวน้ำแข็ง (น้ำแข็ง Move)

เขี้ยวน้ำแข็ง

น้ำแข็ง move

Damage

Base damage
12
DPS
8
EPS*
13.3

PVP Damage

Base damage
8
DPS
5.3
EPS
3.3

About

Stats

Move duration 1500 ms
Damage window 400 - 1000 ms
Energy 20

IV

calc