ไทย
96% translated

เหล็กในพิษ (พิษ Move)

เหล็กในพิษ

พิษ move

IV

calc