ไทย
97% translated

Mega ฮัซซัม (Pokémon GO)

ฮัซซัม Pokemon GO

Mega ฮัซซัม

#212 (โจโตะ)

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny Mega ฮัซซัม, which has the following appearance:

About

"มีรางกายที่แข็งราวกับเหล็กกลาทำใหการโจมตีทั่วไป ไมคอยระคายผิวของมัน มันจะกระพือปกเพื่อควบคุม อุณหภูมิของรางกาย "

All counter Pokémon

Comments

IV

calc