ไทย
93% translated

ชาโดว์คลอว์ (ผี Move)

ชาโดว์คลอว์

ผี move

About

Stats

Move duration 700 ms
Damage window 250 - 500 ms
Energy 6

IV

calc