ไทย
97% translated

ลมหายใจเยือกแข็ง (น้ำแข็ง Move)

ลมหายใจเยือกแข็ง

น้ำแข็ง move

IV

calc