ไทย
97% translated

แกลล็อป - Galarian (Pokémon GO)

แกลล็อป Pokemon GO

แกลล็อป - Galarian

#78 (คันโต)

Standard game images

แกลล็อป - Galarian - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny แกลล็อป - Galarian, which has the following appearance:

About

"แกลล็อปมักจะวิ่งเลนเรื่อยเป่อยไปตามทุงหญา แตเมื่อไรที่มันเอาจริงแผงขนไฟของมันจะลุกโชนและวิ่งไดเร็วถึง 150 ไมลตอชั่วโมงเลยทีเดียว"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  เตะเลียด 6 10 10
  ไซโคคัตเตอร 5 13.3 10
  สายลมแหงภูตพราย 9 13.4 11.1
Main move Damage EPS DPS
  เมกาฮอรน 110 -45.5 50
  คลอเคลีย 90 -17.2 37.2
  ไซโคคิเนซิส 90 -17.9 38.6
  ทิ้งตัวทับ 50 -17.4 26.3
  แสนแรงมา 110 -62.5 68.8

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to แกลล็อป - Galarian

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc