ไทย
97% translated

แสนแรงมา (ดิน Move)

แสนแรงมา

ดิน move

Damage

Base damage
110
DPS
68.8
EPS*
-62.5

PVP Damage

Base damage
100
DPS
62.5
EPS
-37.5

About

Stats

Move duration 1600 ms
Damage window 1000 - 1200 ms
Energy -100

IV

calc